Fönster

Hem
Tillbaka
Överstycken
Understycken
Foder
Kröning
Konsoller
Specialare

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

Här nedan är en bild som visar den olika namn som jag valt åt ett fönsters alla delar. Detta fönster finns inte i vekligheten (som väl är).

Överstycket sitter i en konsol som skyddar överdelen av fönstret. Understycket sitter i en konsol som håller upp fönsterbläcket.