Färg & Målning

Hem
Tillbaka

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

Virke måste få någon form av impregnering för att motstå missfärgning, rötangrepp, och uttorkning. Den gamla rödfärgen i all sin enkelhet hade lite av dessa egenskaper. Dagens färger har överlägset bättre egenskaper och i kombination med impregneringsmedel når man mycket goda resultat. Barrvirke innehåller hartser som har en viss moståndskraft mot rötangrepp men de måste få en förstärkning av impregnering för att klara de exponerande lägen vi utsätter virket för.

Viktigast för att få ett gott slutresultat är som vanligt grundarbetet. Först måste vi förhindra genomfärgning.

Förhindra genomfärgning

Kvistar kan ge en genomfärgning när du målar med ljusa färger. Detta är lätt att eliminera genom att stryka kvisten med kvistlack. Kvistlack finns att köpa i färgaffärer men du kan även tillverka den själv med hjälp av shellacksflingor. Flingorna finns att köpa i färghandeln. Du lägger flingorna i en flaska med T-sprit tills de löst upp sig. Sedan silar du blandningen genom en duk exempelvis en nylonstrumpa. Stryk kvisten med shellack innan du impregnerar virket, så förhindrar du genomfärgning och får en god vidhäftning.

Rostangrepp är ett annat genomfärgningsproblem. Plötsligt framträder det en rostfläck på den målade yta som du har mycket svårt att se anledningen till. Orsaken är oftast genomslag av rostiga spikar!

Om man har spikat med galvaniserad spik hur kan då rosten komma? Förklaringen är att det finns olika typer av galvanisering. Enkelt förklarat är att i det ena fallet har man doppat spiken i flytande zink och i det andra fallet och i det andra fallet läggs zinken på elektrolytiskt. En varmgalvad spik är mera motståndskraftig mot rostangrepp.

I många fall kanske man kan skylla på snickaren som slagit bort zinken vid inspikningen. Det är under alla förhållande lätt avhjälp problem, Sätt en droppe shellack på spikhuvudet!

Impregnering

ter till impregneringen. Här finns det många skolor och gott om produkter. Vi redovisar först en gammal beprövad teknik som vi har använt under flera år med gott resultat och därefter ger vi dig förslag på alternativa metoder.

För att öka motståndskraften mot röta är det två vätskor som vi rekommenderar dels en blandning av kokt linolja och terpentin.

Kokt linolja är ett gammalt namn. Numera är inte oljan kokt utan man har fått fram de eftersökta egenskaperna genom att tillsätta vissa metalloxider. Marknadsnamnet finns dock kvar. Linoljan har genom sin lilla molekylstorlek en god inträngningsförmåga och utblandad med terpentin ger den en god impregnering.

Det finns flera produkter som marknadsförs som terpentin. Den produkt som vi talar om köper du som balsamterpentin.När det gäller alla lösningsmedel är det en sak du skall tänka på och det är att du skall tvätta dig med tvål och vatten om du får lösningsmedel på dig. Detta gäller allt från thinner till T-gul och T-röd. Alltså avsluta all färgborttagning på huden då du använt lösningsmedel med en rejäl tvätt med tvål och vatten.

Vår erfarenhet av linolja och terpentin är enbart god och det är ett billigt val. En förstastrykning med en blandning av två delar terpentin och en del kokt linolja och en andra strykning med en blandning hälften av vardera ger ett bra resultat. Om du sedan har blandningen i en spann kan du ställa ner den strykta brädans ändar i spannen en stund och få en rejäl impregnering av ändträet.

Linolja och terpentin är oxiderande vätskor som kan självantändas om man är oförsiktig. Trassel eller trasor som är indränkta i vätskorna och ligger öppet i solsken eller värme kan självantändas. Väter du trasan och lägger den i en burk med lock så är faran ur världen!

Ett annat alternativ är någon färdigblandad impregneringsvätska något som de flesta färgfabrikanter marknadsför. Kinesisk träolja är ytterligare ett bra alternativ men ganska dyrt sådant. En avslutande varning vill vi ge. Se upp med alkydoljor de har till motsatts mot linolja mycket stora molekyler och bildar ett skikt på träytan som hindrar färgen att tränga in. Detta är en rötrisk då hinnan hindrar träfukten att komma ut.

Grundmålning

Nästa målningsmoment är grundning med oljefärg. Grundningen skall göras med en mager oljefärg d.v.s. färgen innehåller mindre delar av olja och färgpigment och mer lösningsmedel. Denna färg har mycket god vidhäftning mot träet och fyller upp ytskiktet (något som även impregneringen gjort) och gör att den tjockare och slutliga oljefärgen inte “drunknar”.

I gamla tider blandade man oljor och pigment till sin egen linoljefärg. Att göra detta idag kan vara problematiskt. För det första är det svårt, för att inte säga nästan omöjligt att blanda samma kulör två gånger, och för det andra är att man vill ha en färg som hindrar mögelangrepp. Moderna linoljefärger innehåller fungicider som förhindrar mögelangrepp. Den gamla färgen hade visserligen också en fungicid - det vita pigmentet blyvitt, men den angrep inte bara mögelsvampar utan även i stor utsträckning den pigmentrivande målaren. Vi rekomenderar dig alltså att använda en färdig linojefärg. (Gärna en som är rekomenderad av riksantikvarieembetet för användning på kulturhus.)

Färdigmålning

Den slutliga målningen görs lämpligen med en linoljefärg. Vill man ha ett gott resultat gör man två strykningar.

När det gäller att måla snickarglädje är det speciellt viktigt att tänka på att inte ha för mycket färg i penseln. Profileringen på snickarglädjen gör att det är lätt att få droppar när man försöker att trycka in färg i smala mönster. I många fall bör du ha ett par penslar i burken så att du kan välja rätt pensel till den delen av mönstret. Ändträmålning är ett annat problem. En vanlig bräda har endast ändträ i ändarna men snickarglädjen har ändträ längs hela profilmönstret. Det gäller att du målar flera gånger på ändträet så att ytan blir helt mättad med färg. Då förhindrar du vatten att tränga in i träet.

Det finns även plastfärger, så kallade akrylater. Dessa färger har tyvärr fått ett oförtjänt dåligt rykte. Virket har ruttnat under färgen och man ha skyllt på akrylatfärgen. Följer du fabrikantens råd om underbehandling och målning så är akrylatfärgen lika hållbar som oljefärgen.

Det som är avgörande för dig vid val av färgtyp är vilken sorts färg som redan finns på huset. Ett par enkla sätt att ta reda på om färgen är baserad på olja eller akrylat är att ta en färgflaga av den gamla färgen och bryta den. Oljefärgen går av men akrylaten är seg. Är du fortfarande osäker så ta lite T-sprit på ett finger och tryck mot färgen och om fingret klibbar fast är det akrylat. Ytterligare ett sätt är att tända på en färgflaga - luktar det olja är det en oljefärg.

Oavsett vilken färg du använder måste du ha det lösningsmedel som fabrikanten anger. Detta för att göra rent redskap, tvätta bort färgfläckar samt att ha möjlighet att förtunna färgen.

Penseln

Vilken typ av pensel skall du ha? Hornsugga, moddlare eller anstrykare?

Hornsuggan glömmer vi såvida du inte målar med slamfärg. Moddlare är en platt pensel och anstrykaren är en rund. Anstrykaren har bättre förmåga att hålla färg och är lättare att använda vid målning av små detaljer. Moddlaren är lättare måla hörn med och en bred moddlare och liggande virke ger en snabb målning.

När du läst detta anser du med all rätt att du behöver både en anstrykare och en moddlare. Det första du skall göra innan du stoppar penseln i målarburken är att ta penseln och torrmåla på en ohyvlad bräda. Då fastnar alla dåligt fästade penselhår i brädan och du slipper att få dem i färgytan.

Målningsteknik

Valet av pensel är viktigt men betydligt viktigare är hur du målar. Du skall vara mjuk i handleden och stryka ut färgen väl och öka trycket på penseln allteftersom färgen i penseln förbrukas. Utstrykningen av färgen får du inte misslyckas med för då rinner färgen och du får “gardiner” på ytan. Denna skada är svår att rätta till då färgen tar mycket lång tid att torka i “gardinen”.

Ett litet råd som kanske är speciellt för oss i kustbandet. Många hus ligger på vackra berg. Droppande färg när du målar vindskivor eller takfoten är lätt att undvika genom att lägga något på berget nedanför. Något som är lätt att glömma om du är van vid en rabatt eller gräsmatta där färgen “växer” bort.

Rengöring

När målningen är avslutad för dagen stryk ut färgen ur penseln och ställ den i vatten. Nästa dag när du skall fortsätta med målningen så skvätt ur penseln och stryk några tag på en bräda. Sedan är det bara att fortsätta att måla.

När du målat färdigt helt och hållet så tvätta ren penseln i färgens lösningsmedel. Därefter tvättar du den i tvättmedel och vatten och ställer den att torka med borsten uppåt. Då har du en pensel som är klar att använda direkt. Alltför många penslar har torkat sönder i avdunstat lösningsmedel.