Färgsättning

Hem
Tillbaka

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

På åtskilliga ställen har vi redan betonat den ljusa färgen på bostadshusen. Det är ett fåtal hus som varit avvikande. De färger som då kommit i fråga är den faluröda och umbrabruna nyanser.

Den röda färgen var en gång helt dominerande och är fortfarande den vanligaste färgen på sjöbodar och uthus. En färg som åldrades med charm och en färg som förknippas med Sverige och svenska hus. Då var den en billig slamfärg som köptes i pulver (järnoxid med tillsats av vitriol och mjöl) och blandades upp i “sillelake” (restprodukten i saltsillstunnan) och om pengarna räckte till blev det lite linolja och tjära i också. De röda hus vi såg hade dock målats med någon modern Faluröd färg och snickarglädjen på dem var klart vita.

Övergången från röd slamfärg till ljus oljefärg har gått över andra färger det fick vi klart för oss när vi talade med husägare. Vi har inte funnit det dokumenterat i någon text men vi är övertygade att det i de flesta fall har varit så. En husägare, som vi mötte, höll på med att skrapa bort gammal färg från sitt hus och den färg som då kom fram var nästan pistagegrön. Troligen var färgpigmenten inte så ljusäkta förr så det då nymålade huset kanske hade en mer, alldaglig grön färg.

På Hönö i Göteborgs skärgård har vi sett en hel del skepparhus med intressant färgsättning. Man har utnyttjat färger för att förstärka effekten av snickarglädjen och fått fram mycket vackra hus.

Dominerande är dock hus där panel, dörrar och fönster inklusive snickarglädje är i samma vita färg. På sidan om målning kan du läsa mera om färger och färgmaterial.

Historia Samhällen Bebyggelsen Byggnadsstilar Färgsättning