Tekniska detaljer

Hem
Tillbaka

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

Självklart har vi under våra resor sett snickarglädje som vi har varit mycket kritiska mot. Vi tar inte upp några sådana exempel utan vänder på problemet och skriver vad du skall tänka på för att undvika att göra misstag.

Utnyttja droppkanter

Vad är en droppkant?

Det är den enklaste formen av att få vatten till att komma från virket. Tänk dig ett vanligt staket som är vinkelrätt avsågat nertill. När detta virke utsätts för regn och väta samlas all fuktighet så småningom längs ner och sugs då av kapilärkraften upp i virket och ger så småningom upphov till röta. Om du istället sågar av virket vinkelrät på bredden men snett på tjockleken då får du en droppkant d.v.s. att allt vatten samlas på lägsta punkten och droppar därifrån istället för att sugas upp i virket.

Om du dessutom skulle göra brädan spetsig på bredden så skulle du få en kanske inte vacker men effektiv dropp kant. Du skall eftersträva droppkanter.

Snickarglädje som slutar i utvändiga spetsar evakuerar vatten bättre än de som är runda. Invändiga neråtgående spetsar i genomgående mönster är mycket svåra att både måla och hålla fria från vatten. Hade det däremot varit en rundning är det mycket lättare att göra ett bra underarbete. (Man kan även fila inuti ornamentet för att få en avrinning. Är du duktig med sticksågen kan du vinkla snittet. Om du gör vinklingen inåt-nedåt så ger droppkanten avrinning bort från den synliga ytan.)

Undvik brottanvisningar

Klyvrisk är något som du skall undvika. Ett mönster i längsträ som bildar smala halsar har en förmåga redan vid tillverkningen, men framförallt när träet åldras att spricka och ramla bort. Vill du ha halsar i längsträ skal du dimensionera halsen så att risken blir mindre. Någon halvcentimeter förstärker åtskilligt. Pröva dig också fram på brädan var du kan lägga ut ditt mönster. En förskjutning på några centimeter av mönstret kan resultera i att du slipper någon kvist eller virkesskada.

Montageteknik

Vid uppsättning av dekoren skall man så gott som alltid förborra det tar en ringa tid och garantera att du slipper en spikspräckning.

Välj virke med omsorg om du måste skarva virket. Vid långsidor och vindskivor skall du för söka undvika skarvar men ibland går det inte att klara det. I kapitlet om virke talas det om hur olika brädor beter sig. Skulle du välja en bräda med “barksidan” utåt till ena halvan och en bräda med kärnsidan utåt till den andra så kommer skarven mellan brädorna efter ett tag bli mycket synlig då brädorna skulle bukta sig åt var sitt håll. När du gör plana dekorer i plywood så kan du förstärka hållfastheten genom att även göra en ram i plywooden. Ramen döljer du sedan i ett spår vid infästningen. I vissa fall kan du även använda den tekniken när du arbetar med breda brädor.

Sågningsteknik

Sågtekniken med sticksågen är att du ritat ut med blyerts den linje du skall såga efter och håller sågen med båda händerna och låter bladet följa linjen. Det är ingen svårighet att följa en linje även om den har mycket snäva svängar. Försök inte dra sågbladet i sidled utan låt det tugga sig framåt och var snabb med att vrida sågen efter linjen. Försöker du dra sågen efter linjen böjer sig bladet och du får ett snett skär (se texten om skränkning).

När du sågar, skär eller filar så skall du alltid skära av fibrerna och inte arbeta mot dem. Avskärningen ger en mycket jämn yta medan motskärningen river upp virket. Det inte bara ser ruggat ut det är också mycket dåligt när det gäller impregnering och målning.

Tejpa på baksidan av plywood så förhindrar du uppfläkning av virket.

Använd flera verktyg för att få ett gott resultat i sirliga mönster. Tvinga aldrig runt en sticksåg i en för snäv kurva. Problemet går kanske att reda ut med en kontursåg eller med ett rakt snitt och en rundfil. Tänk igenom ditt problem! Din eftertanke kan spara många timmar för dig då mönstret återkommer åtskilliga gånger.

Ibland kan du använda en färdig eller gammal profil som sågmall. Det är en enkel lösning många gånger. Men kom ihåg att använda samma profil hela tiden och se till att du har en penna som är väl vässad vid avritningen.

Gör en svällmån

Något att tänka på när man arbetar med trä är att det är ett material som förändras efter luftens fuktighet. Vi är nog många som i fönsterputsningstider konstaterat att det har varit väldigt svårt att få upp vissa fönster.

Träet växer med fuktigheten. Fuktigheten går in i träet från ändträsidorna, men virket växer både på bredden och på längden. Det är väl ingen större skada skedd om vindskivan är någon centimeter längre under höstregnen. Värre är det med ett verandaräcke som är begränsat i båda ändarna och plötsligt så har du en glipa på en halvcentimeter vid ändfixeringen. Detta bara för att du inte gjort någon svällmån. Lägger man in en millimeter mellan varje räckesspjäla (docka) så har man eliminerat problemet.

Mallar

Gör mallar till det som du skall såga ut och gör dem i ett material som är lätt att arbeta med såsom masonit eller plywood undvik papp och papper eftersom det fransar sig efter ett antal avritningar. Du kan också använda plastfilm typ overheadfilm. Filmen håller bra och du kan se hur träet ser ut under mallen. Mer om mallar hittar du i kapitlet “Mallar med datorn” på sidan 25.

Limma istället för att spika

I ornamentik där den tredje dimensionen är kraftigt markerad (exempelvis vid ornamentik och konsoler ovanför fönster) bör du använda limteknik istället för uthuggning ur ett massivt trästycke. En väl utfört limning av flera brädor med vattenfast lim är minst lika stark som massivt trä och är dessutom mindre sprickbenäget. Valet att spika ihop flera brädor förkastas helt.

Tänk på symmetrin

Vid uppsättning av vindskivor var mycket noggrann med att mönstren är symmetriska vid gavelspetsen. Skulle gavlarna var olika långa syns asymmetrin mindre vid takfot än vid gavelspets. Fäst gärna en liten distansspik vardera ändan innan uppsättningen så att du får samma bredd på vindskivan upptill och nedtill.

Tänk efter före

Tänk igenom arbetsmomenten innan du utför dem. Inget är så tråkigt som att ta ner något och göra om alltsammans. Dessutom att allt beror på att man har haft bråttom och inte tänkt efter.

Till sist lycka till i arbetet!