Verktyg

Hem
Tillbaka

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

Vad hade man för verktyg när man tillverkade snickarglädje förr i tiden?

Nästan alla hade en uppsättning handverktyg hemma. Det var ett par bomsågar, en för kapning och en för rundsågning. Man hade en borrsväng för håltagning. Man hade en kontur eller lövsåg för finare kurvsågning. Troligen hade man en rubank och en putshyvel för hyvling. I övrigt hade man yxa, kniv, hammare och tång. Någon i samhället hade nog en fotdriven bandsåg. Det är än i dag ett fullt användbara verktyg.

I dagens hem finns det säkert en elektrisk borrmaskin, elektrisk skruvmejsel och sticksåg. Listan kan nog bli ganska så lång i vissa hem. Vi är bortskämda med elektriska verktyg och det kan behövas - för det tar tid att såga snickarglädje till ett helt hus.

Vad behöver du då för verktyg för att göra din egen snickarglädje?

I princip klarar du dig med två elektriska verktyg; en borrmaskin och en sticksåg. Båda verktygen kräver nästan inga förkunskaper av brukaren om du är försiktig. Det är därför på sin plats med lite skyddsinformation.

Skyddsutrustning

Alla el-verktyg för oväsen, detta lätt att avhjälpa med hörselskydd. Det kan vara ett par enkla öronproppar för någon krona till dyrare hörselskydd med bågar. Detta är något som du bör använda vare sig du startar borrmaskinen, gräsklipparen eller spikar mycket.

Skyddsglasögon är också en god investering då du arbetar med maskiner som kan kasta upp såg- och borr-partiklar.

Slipdamm kan du lätt klara dig ifrån genom ett enkelt andningsskydd. Tänk på att arbete med virke som är angripet av svamp kan ge allergibesvär.

Ytterligare en sak som du bör skaffa till hemmet är en jordfelsbrytare och du bör absolut ha det om du använder verktyg som kan skada en eldning eller om du tar i en skadad sladd eller kontakt. Det är en mycket billig livförsäkring för alla i familjen.

Sticksågen

Hur man använder borrmaskinen vet alla men sticksågen kanske behöver en liten bruksanvisning. Sågen arbetar precis som nålen i en symaskin. Sågbladet har en arbetslängd på 5 till 8 centimeter och har tänder som är riktade mot bladspetsen. Bredden på bladet är cirka en halv centimeter. För att undvika att sticksågens blad böjer sig kan du använda ett speciellt bord med fixtur. Hör med din järnhandlare han kan hjälpa säkert dig!

Det finns olika blad till sticksågen. Tätheten på tänderna är ett val mellan snabb avverkning och fint snitt. Sågblad med många tänder ger ett fint snitt. Skränkningen av bladet är en annan sak att tänka på. Skränkningen är en vinkling av tänderna på bladet.Man har böjt ut t.ex. första tanden åt vänster, andra tanden åt höger, tredje åt vänster o.s.v. Detta har man gjort för att sågbladet skall gå lättare genom virket. En grov skränkning ger ett brett snitt och det är lätt att svänga med sågen och en lätt skränkning ger ett tunt snågsnitt. Det är bara för dig att välja vilken fördel du vill ha.

Möjligheten att du skadar dig med sticksågen är så gott som obefintlig då du har båda händerna på sågen och på inget sätt kan komma åt bladet. Det samma gäller ju borrmaskinen.

Kombinationen borrmaskin och sticksåg gör att du stort sätt kan göra alla typer av snickarglädje.

Arbetsbord

Arbetsbordet bör vara stadigt och har en bra arbetshöjd. Det är en fördel om du kan spänna fast arbetsstycket i bordet. Det sistnämnda går utmärkt med ett par skruvtvingar. Vi betonar: Sätt alltid fast arbetsstycket när du arbetar med borrmaskin! En vanlig borrmaskin orkar att dra runt ett arbetstycke stort som bräda till ett räckesspjäla och kan skada inte bara dig själv.

Andra bra verktyg

Säkerligen finns det läsare som har andra verktyg förutom sågen och borrmaskinen. En handöverfräs med en pinfräs ger mycket finare snitt än sticksågen men kräver mer av den som står bakom maskinen. I det här fallet bör du tillverka fräsmallar och på så sätt utnyttja fräsens alla möjligheter.

Den som har tillgång till en bandsåg kan också på ett bekvämt sätt tillverka dekorkonsoller. Både fräs men framför allt bandsåg är maskiner som man skall ha stor respekt för och inte ge sig på utan en god handledning. Där räcker det inte med en skriven instruktion.

De flesta borrmaskiner kan nyttjas som slipmaskiner och det är enkelt sätt att få en fin yta på snickeriet. Samma regel gäller vid slipning som vid valet mellan hyvlat och finsågat virke. Titta på hur virket ser ut på omkringliggande detaljer.

Limning

När du arbetar med långa brädor för takfot och vindskiva så ligger mönstret i tvärträ och om olyckan är framme är det lätt att det spricker av en bit. Detta går att reparera på ett ganska enkelt sätt genom att limma fast biten. Det finns vattenfasta lim typ poleuretan lim som är utmärkta att reparera med. Det är samma typ av lim som utnyttjas till de vattenfasta fanerplattorna. Limmet är färdigblandat och reagerar med luft och fuktigheten i träet. Sätt limfogen i spänn med hjälp av tving, snöre eller tyngd.

Spika inte då spräcker du i de allra flesta fall virket ytterligare.

Ett tips är att du tvättar av händer med tvål och vatten så fort som du limmat färdigt. Härdat lim är så gott som omöjligt att få bort från fingrarna det är bara sand papper som vi känner till såvida du inte vill vänta att det “växer” bort.

I följande avsnitt skall vi ta upp en del tekniska detaljer som kan vara bra att känna till.