Bebyggelsen

Hem
Tillbaka

Denna sida uppdaterades
2005-02-25

Inget annat landskap i Sverige liknar Bohuslän. Västkustens hårda berggrund av graniter och gnejser slipades ner av istider. Landhöjningen lyfte fram en skärgård full av sprickbildningar som därefter genom årtusenden spolats ren av västerhavet. I väster ligger holmar och skär som vågbrytare och innanför öarna ligger djupa seglingsbara fjordar och vikar.

Sprickbildningarna i kustlandet fylldes av leror och bildade bördiga dalar skyddade av höga berg. Åarna gav med sina naturliga hamnar lä för storm och sjö. Västerhavet med sin rikedom av fisk och musslor och klimatet med milda vintrar gjorde att landskapet mycket tidigt befolkades.

Hamnen med det skyddade läget blev också den plats där bebyggelsen växte upp. Där byggde sedan söner och släktingar i kommande led sina hus. Närheten till hamnen samt skydd för hav och stormar begränsade möjligheterna till boende och stugorna måste byggas mycket tätt. Naturen bestämde ofta var stugan skulle ligga. Man kan se hur bergutsprång eller branter styrt utseendet på husen. Gullholmen är ett exempel på hur begränsningen av mark gjort att husen placerats mycket tätt och där många gator och gränder endast är framkomliga med en eller tvåhjuliga lastfordon.

Båten och havet var de viktigaste förutsättningarna för kustbefolkningen. Havet gav fisk och båten gav möjligheten till fiske. Detta sysselsatte så gott som alla: fiskare, sillsalteriarbetare, sjömän i fraktfart, handelsmän ja listan kan göras mycket lång. Precis som bebyggelsen i fiskeläget koncentrerades kring hamnen och bryggor så blev det även en naturlig hamn- eller sjönära tätbebyggelse i samhällen och städer efter Bohuskusten. I upplandet på de största öarna samt trakterna innanför kusten i jordbruksbygden låg en gles gårdsbebyggelse som smög in under de höga och branta bergen för att lämna så mycket åkermark fri från byggnader som möjligt. Med slingriga vägar som gick längs åkertegar och genom bergens sprickbildningar och sammanband landskapets inland och kust.

Historia Samhällen Bebyggelsen Byggnadsstilar Färgsättning